פונדקאי הצלף

החי והצומח דפי מידע (04/10/2019 08:52)

כשהעלים הירוקים כמעט נעלמים, עלי הצלף העסיסיים מהווים מוקד משיכה. מצורף הדף המתאים. נודדי הסתיו מתחילים להגיע, כמו הדוחל חום-גרון שחולף בהמוניו את ארצינו בסתיו בדרכו לאפריקה. הדוחל אוכל חרקים, עומד בתצפית גבוהה לזהות את טרפו.

תמונות מצורפות להודעה זו:

מסמכים מצורפים להודעה זו: